Andra Kan

Nedan följer ett antal goda exempel på hur arbetsgivare och kommuner arbetat för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden.

Good Malmö

Good Malmö är ett initiativ från näringslivet för att göra Malmö till en ännu bättre stad och ett sätt för arbetsgivare att bidra till att minska klyftorna i samhället. Målet är att unga som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få ett jobb att gå till. Grundtanken är enkel, en person får ett jobb i ett år. De medverkande företagen förbinder sig att stå för kostnaden.

Den 14 september 2015 är det jobbstart för de unga och redan nu är det nästan 70 företag som bestämt sig för att rekrytera en ung arbetslös person.

Läs mer här
Good Malmö

Från trottoaren till mäklarfirman

Personalen tyckte synd om Ramona som tiggde ute på gatan. Nu har Mäklarhuset satt i gång en process för att försöka få bort henne från gatan – och in på kontoret.

– Det är ju bättre om hon gör något vettigt av sin tid, säger kontorschefen Mats Eklund.

Personalen vill ha hjälp med enklare jobb; lite städning och sortering av pärmar och handlingar, arbetsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda. Ramona-Alina Simion är tacksam över erbjudandet. Det har varit en lång och kall vinter på gatorna i Sundsvall, och ett jobb inne på ett mäklarkontor blir en skarp kontrast.

Åre erbjuder flyktingar jobb

Samspelet mellan kommunen och det lokala näringslivet har gjort att man lyckats mycket väl med integrationen i Åre. Kommunen sätter stort fokus på mottagandet och ser till att alla trivs och vill bo kvar, samtidigt som näringslivet erbjuder nystartsjobb, instegsjobb och praktikplatser för de nyanlända.

Resultatet är mycket bra. Hälften får jobb eller praktikplats inom två år. Det är ett så bra resultat att andra kommuner börjat titta på hur Åre kommun gör.

Integrationsprojekt ger jobb

Sundbybergs stad, med stöd av Länsstyrelsen, har sedan ett år tillbaka startat ett eget och nytt integrationsprojekt för att anordna praktikplatser för ensamkommande flyktingbarn. Ett sätt att skapa naturliga kontakter är genom praktikplatser, där staden nu samarbetar med bland annat ICA Landsvägen, McDonald’s Sundbyberg, Skanska, Swedbank, Vardaga och Sundbybergs IK.

– Vi insåg att vi måste jobba ihop med privata näringslivet för att se till att vi får en bättre integration, se till att människor kommer ut på arbetsmarknaden, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Telge Tillväxt

Genom ESF-projektet Telge Tillväxt gick sju stora arbetsgivare samman med Södertälje kommun och bildade bolaget Telge Tillväxt. Bolaget har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten i kommunen genom ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Verksamheten fortsätter och drivs nu utan stöd från EU/ESF.

Läs mer här
Telge Tillväxt

Näringslivet FalunBorlänge

Inom ESF-projektet SIGRID arbetade Näringslivet FalunBorlänge tillsammans med arbetsförmedlingen med att ge arbetslösa personer och företag i regionen möjlighet att få kontakt med varandra, enligt mottot:

”Vi skall se till att duktiga människor som söker arbete ska få möjlighet till en bra praktik.”

Läs mer här
Projektet SIGRID

Social Business

Begreppet Social Business, som kommer från Skottland, är en modell på företagande där syftet inte är att dela ut vinst utan istället göra nytta för samhället. Modellen har visat sig fungera väl i ett arbetsintegrerade syfte.