Bakgrund

CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som omfattar många frågor. Vi har valt att fokusera på det utanförskap som handlar om personer som står utanför arbetsmarknaden. Alla känner vi någon, en ungdom, en utlandsfödd, eller en äldre som är eller har blivit arbetssökande.

Investera Mittsverige AB har på uppdrag av våra ägare genomfört två förstudier där vi har tittat på hur arbetsgivare kan arbeta med socialt ansvarstagande i en strukturerad form.

Slutsatsen har blivit att vi ska starta nätverket Vi Kan – ett nätverk där arbetsgivare är med och tar ett socialt ansvar för att motverka utanförskapet på arbetsmarknaden.

Nätverket Vi Kan byggs upp genom projektet ”CSR 2.0” som finansieras av Länsstyrelsen i Västernorrland.

Syfte

Nätverkets syfte är att skapa en struktur för hur arbetsgivare på olika sätt kan bidra i arbetet med de individer som idag står utanför arbetsmarknaden.

 

Mål

Att minska andelen individer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.