Coompanion i Västernorrland blir ny medlem i Vi Kan. Verksamheten som till vardags arbetar med kooperativ utveckling hoppas genom sitt medlemskap kunna inspirera företagare till att arbeta med ett större socialt fokus.

– Vi som jobbar med kooperativ utveckling och arbetsintegrerande sociala företag vet att företag som tar ett socialt ansvar integrerar människor till arbete och samhälle. Alla tjänar på det: samhället, människorna och företagen, säger Susanne Vinderå, verksamhetsledare för Coompanion Kooperativ utveckling i Västernorrland.

Coompanion kommer bland annat att bidra med föreläsningar och studiebesök för att tillsammans med nätverket och projektet ”Hela vägen” föra 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

Mer om Coompanion i Västernorrland
Coompanion är affärsrådgivaren för alla i Västernorrland som vill starta företag tillsammans -kooperativa företag. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Verksamheten ägs och styrs regionalt av 10 medlemsorganisationer.

Läs mer