Fakta om utanförskap

Utanförskap per definition innebär att en person eller en grupp står utanför och känner sig vara utestängd från en gemenskap.

Med socialt utanförskap avses en uteslutning från det etablerade samhället, exempelvis att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det är den formen av utanförskap som Vi Kan har valt att fokusera på.

Samhällets kostnader för utanförskap

Samhällets kostnader för utanförskapet kan kvantifieras, bland annat genom en metod som nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har tagit fram.

Sverige är ett ekonomiskt välmående välfärdssamhälle. Ändå hamnar fler än 12 % i varje årskull utanför samhället. Det medför inte bara mänskligt lidande, utan även enorma kostnader.

En människa som fastnar i utanförskap från 20 års ålder till pensionen, kostar samhället mellan 10–15 miljoner kronor. Det är summan av alla välfärdskostnader (sjukvård, rehabilitering, omvårdnad, insatser från rättsväsendet, vårdinsatser med mera.) plus produktionsförlusten under hela deras vuxna liv.

Per årskull blir det en kostnad på 210 miljarder. Utanförskapets pris för fem årskullar är lika högt som hela Sveriges statsskuld.

Se filmen om utanförskapets pris här

» Större mediaspelare

Källa: www.ideerforlivet.se