En av Ånge kommuns största arbetsgivare väljer att ansluta sig till arbetsgivarnätverket Vi Kan. Företaget Elkapsling AB som till vardags arbetar med att utveckla och tillverka kapslingar i plåt tror på hållbart företagande och praktiska insatser för arbetssökande.

Elkapsling kommer bland annat att bidra med föreläsningar och studiebesök för att tillsammans med nätverket och projektet ”Hela vägen” föra 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

Mer om Elkapsling AB
Elkapsling AB grundades 1971 och har sedan starten arbetat med att utveckla, tillverka och marknadsföra kapslingar i plåt. All tillverkning och utveckling sker i fabriken i Alby, som är placerad vid Sveriges geografiska mittpunkt. Företagets standardsortiment kompletteras av stora möjligheter att utveckla kundspecifika lösningar, där ett team med säljare och konstruktörer tillsammans med kunden utvecklar prototyper och koncept. Elkapsling AB använder CAD-program för att utveckla 3D-skisser som i slutänden förverkligas av medarbetare i fabriken.

 

 

Läs mer