Med nyttig kost, naturupplevelser och hälsofrämjande pedagogik stöttar förskolan Hälsoträdet AB dagligen barn i deras utveckling. Nu väljer verksamheten även att hjälpa arbetssökande genom att ansluta sig till arbetsgivarnätverket Vi Kan.

– Vi på Hälsoträdet AB är bra på att se potential i människor. Vi vill stödja både i att komma ut i arbetslivet och rent hälsomässigt. Vi tycker det är viktigt att ha en god hälsa eftersom det är en god grund för resten av livet, säger Erica Rautilla, Hälsoträdet AB.

Förskolan Hälsoträdet AB kommer bland annat att bidra med föreläsningar, studiebesök, träningsintervjuer och praktik för att tillsammans med nätverket och projektet Hela vägen föra 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

Mer om Hälsoträdet AB
Verksamhetens grundläggande pedagogiska tankar vilar på rörelse, naturupplevelser, barnmassage samt ekologisk och nyttig kost. Målet är att stötta barnen i deras utveckling och bidra till en stabil och sund levnadsgrund inför framtiden.