Medlemmar i nätverket

Nätverket Vi Kan består av arbetsgivare i Västernorrland. Medlemmarna i nätverket tar alla ett socialt ansvar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidrar med insatser som kan hjälpa individer närmare en praktik eller ett jobb.

 

Här följer ett axplock av våra medlemmar