anna-lena

Ett av Sveriges första miljökonsultföretag väljer nu att ansluta sig till Vi Kan i syfte att föra arbetssökande närmare arbetsmarknaden. Miljökompassen AB har sedan tidigt 90-tal arbetat flitigt med att hjälpa företag att utvecklas och lyfta deras verksamheter till nästa nivå på hållbarhetstrappan.

– Att ta ansvar för miljö och människor och säkerställa kreativiteten i företaget är avgörande för långsiktigt hållbar tillväxt. Motiverade människor är drivkraften för lönsamheten i våra företag. Företag som behövs för att rädda världen. Allt hänger ihop, säger Annalena Sjölund, vd för Miljökompassen AB.

En del av Miljökompassens arbete handlar om att skapa förståelse för hur hållbarhet och affärsnytta hänger ihop. Bland annat är det viktigt att kunna förmedla hållbarhetsbudskapet på ett träffsäkert sätt.

– Driva företag idag är så mycket mer än att sälja en produkt eller tjänst. Varumärket blir allt viktigare, säger Sjölund.

Miljökompassen kommer bland annat att bidra med föreläsningar och studiebesök för att tillsammans med nätverket och projektet ”Hela vägen” föra 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

Mer om Miljökompassen AB:
Miljökompassen grundades 1990 och är ett av Sveriges första miljökonsultföretag med fokus på kommersiella miljöarbeten. Idag har företaget arbetat upp en gedigen erfarenhet, med gott renommé och med nöjda kunder över hela landet. Miljökompassen AB är ett nätverksföretag som finner rätt kompetens för varje enskilt uppdrag. Företaget har specialiserat sig på miljöfrågornas påverkan på affärerna och använder sig av väl utvecklade metoder samt professionella och engagerade medarbetare. Huvudkontoret är placerat i Härnösand, mitt i vackra Höga Kusten.