Nu väljer Mittkompetens AB att bli medlem i Vi Kan. Härnösandsföretaget som till vardags arbetar med organisations- och arbetsplatsutveckling håller socialt ansvarstagande nära hjärtat och vill gärna bidra med nya möjligheter för arbetssökande.

– Vi har olika förutsättningar att vara en del i vårt samhälle. För oss i MittKompetens är det viktigt att utifrån våra förutsättningar, dela med oss och bidra med vår kompetens och förhoppningsvis genom det hjälpa någon en liten bit på vägen, säger Kristina Lockner, vd för Mittkompetens AB.

Mittkompetens AB kommer bland annat att bidra med föreläsningar och studiebesök för att tillsammans med nätverket och projektet ”Hela Vägen” föra 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

Mer om Mittkompetens
Sedan starten 2005 har Mittkompetens AB utvecklats mot två tydliga områden, attraktiva arbetsplatser och arrangemang av högsta klass. Mittkompetens hjälper företag och organisationer att skapa attraktiva, hälsosamma och framgångsrika arbetsplatser där det är lätt att behålla medarbetare och chefer samt rekrytera nya.

Mittkompetens vill att kunden upplever hens insats som ett komplement till andra pågående processer hos dem, det är väldigt viktigt i ett arbetsmiljöperspektiv. Fortbildning kan annars skapa frustration, falska förväntningar och istället ge en negativ effekt tillbaka på verksamheten. Ser medarbetarna insatsen som en del i deras vardag för att förstärka och utveckla dem som individer ger det mångfalt tillbaka.