43 miljoner för att minska utanförskapet

Arbetslösheten i Västernorrland är högre än i övriga riket och prognosen för 2016 ser inte ut att bli bättre. Nu görs en jättesatsning genom projektet ”Hela vägen” för att utmana den negativa utvecklingen. Syftet är att ge arbetssökande personer en riktigt bra stöttning längs deras väg till arbetsmarknaden.

Strukturfondspartnerskapet för Europeiska socialfonden (ESF) Mellersta Norrland klubbade under måndagen igenom ett av det största arbetsmarknadsprojekt någonsin. Projekt ”Hela vägen” omsluter nästan 43 miljoner kronor varav ESF finansierar ca 20 miljoner kronor. Bakom initiativet står Investera Mittsverige AB (svb) tillsammans med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Ånge, Härnösand, Timrå och Sundsvall.

– Vi är mycket glada och tackar för förtroendet. Länet står inför en tuff utmaning som inte går att blunda för, vi måste våga tänka nytt och arbeta offensivt för att vända skutan, säger Pernilla Berg, vd Investera Mittsverige AB (svb).

Under tre år kommer närmare 830 personer i ”Hela vägen” att få möjlighet till utbildning i entreprenörskap och hälsans betydelse för arbetslivet samt olika former av kompetenshöjande insatser. Det som särskilt utmärker detta initiativ är den starka och tydliga kopplingen till arbetsgivare på orterna genom nätverket ”Vi Kan”, som består av socialt ansvarstagande arbetsgivare. Utöver teoretisk kunskap ges personerna via nätverket möjlighet till praktiska moment såsom arbetsträning, studiebesök och praktik.

– Tanken är att personer som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få de rätta verktygen för att i framtiden kunna nå ett jobb. Samtidigt vill vi göra det lättare för arbetsgivare att engagera sig och komma i kontakt med det som kan vara morgondagens arbetskraft, säger Pernilla Berg.

Samarbete med offentliga aktörer Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Ånge, Härnösand, Timrå och Sundsvall. Tillsammans hoppas man kunna matcha de arbetssökandes behov med kraven från arbetsgivarna.

– Det är glädjande att vi i ”Hela vägen” tillsammans med arbetsgivare tar ett gemensamt ansvar och grepp om frågan. Möjligheten att kunna bredda arbetssökandes kontaktytor mot verkliga arbetsgivare är oerhört betydelsefullt, säger Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen Sundsvall.

 

Totalt omsluter projekt ”Hela vägen” ca 43 miljoner kronor, varav 20 miljoner finansieras av ESF och resterande av AF och arbetsmarknadsenheterna i Ånge, Härnösand, Timrå och Sundsvall.

Pernilla Berg, vd Investera Mittsverige AB (svb)

Kontakt:

Pernilla Berg, vd
Investera Mittsverige AB (svb)
Trädgårdsgatan 18, 4 trp
852 31 Sundsvall
Cell +46 70 343 14 18
Office +46 60 61 51 50
pernilla@investeramitt.se