Under tre år kommer arbetsgivarnätverket Vi Kan att samarbeta med ”Hela vägen”, ett stort arbetsmarknadsprojekt som omsluter cirka 43 miljoner kronor. Målet är att tillsammans föra 830 personer i Västernorrland närmare arbetsmarknaden.

– Möjligheten att kunna bredda arbetssökandes kontaktytor mot verkliga arbetsgivare är oerhört betydelsefullt, säger Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Ånge.

Under tre år kommer närmare 830 personer i Hela vägen att få möjlighet till utbildning i entreprenörskap och hälsans betydelse för arbetslivet samt olika former av kompetenshöjande insatser. Utöver teoretisk kunskap ges personerna via Vi Kans nätverk möjlighet till praktiska moment såsom arbetsträning, studiebesök och praktik.

Bakom initiativet står Investera Mittsverige AB (svb) tillsammans med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheterna i Ånge, Härnösand, Timrå och Sundsvall.

Mer om information om initiativet hittar du här:
http://www.st.nu/allmant/medelpad/sa-ska-miljonregn-minska-utanforskap-i-vasternorrland