Medlemmar i nätverket

Nätverket Vi Kan består av arbetsgivare i Västernorrland. Medlemmarna i nätverket tar alla ett socialt ansvar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidrar med insatser som kan hjälpa individer närmare en praktik eller ett jobb.

 

forehsnd

samhall

toyota-svl