Hör Östersundshems vd, Daniel Kindberg, berätta om framgångskonceptet Innanförskapsakademin – en satsning där Östersundshem valt att ställa upphandlingskrav om praktikplatser hos leverantörer och sponsorer. Syftet är att snabba på nyanländas och ungas etablering på arbetsmarknaden.

Datum: Torsdag 30 november
Tid: 11.00–12.00
Sopplunch: Serveras från kl.12.00
Plats: EQ House Skönsberg (f.d Folkets Hus Skönsberg)
Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall

Pris: 100 sek, inklusive sopplunch

Företag som ingår i arbetsgivarnätverket Vi Kan erbjuds gratis deltagande upp till två personer. Detta gäller även företag/organisationer som väljer att gå med i nätverket på plats.

Anmälan
Anmälan görs senast 21 november till par@investeramitt.se

Varmt välkommen!

Läs eller ladda ned pdf-inbjudan