Sundsvalls Tidning har uppmärksammat starten av arbetsgivarnätverket Vi Kan.

Förutom media samlades ett hundratal intresserade från arbetsmarknaden och näringslivet för lyssna till hur nätverket kommer att arbeta för att minska klyftorna i samhället.

– Många arbetsgivare upplever det svårt att veta på vilket sätt de kan bidra – hur, när och med vad. Vi har behov av både kompetensförsörjning och arbetskraftsförsörjning. Därför är varje människa som vi kan stötta till att bidra på arbetsmarknaden viktig för att stärka vår region, säger Pernilla Berg.